Loading content...

Date Event Type Area
06/24 SCANDAL ASIA TOUR 2018 “HONEY"
Tour
Manila, PHL
06/30 SCANDAL ASIA TOUR 2018 “HONEY"
Tour
Taipei, TWN
08/21 SCANDAL MANIA
presents
"Mystery Tours
of SCANDAL"
?
?
09/05 SCANDAL US & Mexico Tour 2018 "Special Thanks"
Tour
New York, NY
09/07 SCANDAL US & Mexico Tour 2018 "Special Thanks"
Tour
San Francisco, CA
09/09 SCANDAL US & Mexico Tour 2018 "Special Thanks"
Tour
Anaheim, CA
09/12 SCANDAL US & Mexico Tour 2018 "Special Thanks"
Tour
Monterrey, MX
09/14 SCANDAL US & Mexico Tour 2018 "Special Thanks"
Tour
Mexico City, MX
09/16 SCANDAL US & Mexico Tour 2018 "Special Thanks"
Tour
Dallas, TX
10/_ THE GREAT SATSU-
MANIAN HESTIVAL 2018
Festival
Kagoshima
11/02 SCANDAL TOUR 2018 "Kanshasai"
Tour
Nagoya
11/03 SCANDAL TOUR 2018 "Kanshasai"
Tour
Nagoya
11/10 SCANDAL TOUR 2018 "Kanshasai"
Tour
Osaka
11/11 SCANDAL TOUR 2018 "Kanshasai"
Tour
Osaka
11/16 SCANDAL TOUR 2018 "Kanshasai"
Tour
Sapporo
11/20 SCANDAL TOUR 2018 "Kanshasai"
Tour
Tokyo
11/21 SCANDAL TOUR 2018 "Kanshasai"
Tour
Tokyo

Stay updated with SCANDAL HEAVEN!


© 2009-2018 SCANDAL HEAVEN.